روانشناسی ترافیك و نقش آن در كاهش تصادفات رانندگی در آلمان

روانشناسی ترافیك و نقش آن در كاهش تصادفات رانندگی در آلمان

روانشناسی ترافیك به عنوان بخشی از روانشناسی كاربردی به توصیف پیش بینی و احتمالاً تغییر رفتار فرد راننده می‌ پردازد. اصلی ترین موضوع روانشناسی ترافیك بررسی رفتار فرد درگیر در ترافیك، زیر بناهای رفتار خاص فرد در رانندگی، ارتباط بین این رفتار و تصادفات ترافیكی می‌ باشد.

رفتار فرد در ترافیك به مؤلفه‌های وسیله نقلیه و راههای ترددی، وضعیت جسمانی و روانی فرد شركت كننده در ترافیك، هنجارها و قوانین ترافیكی و نیز وضعیت ترافیك در مسیرهای ترددی به صورت مستقیم وابسته می‌باشد. از طرف دیگر نمی‌توان رفتار فرد را به تنهایی عامل سوانح رانندگی دانست.

برطبق الگوی كاربردی سازمان ایمنی جاده‌های آلمان، ایمنی رانندگی در یك مثلث تعریف می‌شود كه زوایای آن تشكیل شده از رفتار راننده، موقعیت محیطی رانندگی و وسیله نقلیه.

پیشگیری از حوادث و سوانح رانندگی از سال 1906 میلادی و پس از انتشار اولین آمار تصادفات رانندگی در آلمان و با تصویب اولین قوانین رانندگی كه به شرایط گرفتن گواهینامه رانندگی، بیمه حوادث، وسیله نقلیه ایمن و رفتار راننده می‌پرداخت؛ از سال 1909 میلادی در پادشاهی آلمان آغاز شد.

روانشناسی ترافیك از سال 1910 میلادی به صورت رسمی در سازمانهای اتوبوسرانی و حمل و نقل شهری و جاده‌ای آلمان به عنوان یك رشته علمی به بررسی رفتار رانندگان وسیله‌های حمل و نقل مسافربر به وجود آمد. ریشه‌های این رشته در دانشگاه لایپزیك آلمان و با فعالیت‌های دانشمندانی همچون ویلهلم وونت و هوگو مونستربرگ گذاشته شد.

با توجه به تأكید بر رفتار فرد راننده در تصادفات رانندگی یكی از قدیمی‌ترین گرایش‌های روانشناسی در آلمان روانشناسی ترافیک می‌باشد كه تاریخچه آن به ابتدای ساخت و استفاده از وسیله نقلیه عمومی و مسافربری برمی‌گردد. این رشته به آموزش روانشناسان و متخصصان علوم تربیتی می‌پردازد.

دانشجویان این رشته پس از گذراندن دوره‌های نظری در شركت‌های مرتبط با پیشگیری از تصادفات  مشغول به كار شده و به ارائه مهارتهای خود می پردازند.
لازم به ذكر است كه رقم تلفات تصادفات در آلمان در سال 1970 به میزان 21332 نفر بوده است كه مقایسه آن با سال 2012 تأثیر چشم‌گیر برنامه‌های پیشگیری از تصادفات را در آلمان نشان می‌دهد.

وزارت راه آلمان در سال 2012 رقم تلفات ناشی از تصادفات در كل کشور 3600 نفر اعلام كرده است. این رقم به نسبت سال 2010 كه 3648 نفر بوده كاهش جزیی داشته است.
 
با توجه به اینكه ساختار جاده‌ای و خیابانی آلمان ساختاری مناسب بوده و نیاز چندانی به تغییر در آن وجود ندارد، یكی از اولویت‌های وزارت راه و ترابری آلمان تأكید روی رفتار فرد راننده و امكان بخشی به مؤسسات و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه برای محقق كردن برنامه‌های پیشگیری از تصادفات می‌باشد. وزارت راه و ترابری شعار سال 2020 خود را كاهش 40 درصدی تصادفات در اتحادیه اروپا اعلام كرده است.
 

تصویر اصلی محتوا