مهندس کفاش بعنوان ریاست اتحادیه سازمان‌های حمل ونقل همگانی کشور انتخاب شد

مهندس کفاش بعنوان ریاست اتحادیه سازمان‌های حمل ونقل همگانی کشور انتخاب شد

یکصد و بیست و نهمین جلسه هیات مدیره اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور در روز شنبه 14 آذرماه 94 برگزار گردید و مهندس مهران کفاش، به اتفاق آراء به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب گردید.

در ابتدای جلسه قیصر مدیرعامل اتحادیه ضمن خیرمقدم به مهندس کفاش و سایر اعضاء هیات مدیره، درخصوص خدمات ارزنده دکتر همدانی ریاست سابق هیات مدیره و مجمع عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل ونقل همگانی کشور گفت: برخود لازم و فرض مي‌دانم از زحمات و تلاش‌هاي مشفقانه رئیس توانمند و با قابليت سابق هیات مدیره جناب آقای دکتر همدانی که به انصاف برنامه‌ريزي‌هاي صحيح و حساب شده و تلاش‌هاي پيگيري براي تمامي فعاليت‌ها داشته و پيشبرد هماهنگ و عالي برنامه‌ها حاكي از توانمندي ایشان در مديريت بوده، تشکر و قدردانی نمایم.

وی به جایگاه ویژه دکتر همدانی در اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور اشاره نمود و اظهار داشت، شور شیرین خاطرات تلاش‌های مجدانه این عزیز همواره در این اتحادیه که در جای‌جای آن اثر قدم‌های پشتکار و همت ایشان برآن موج می زند به یادگار خواهد ماند و این باقیات صالحات چون چراغی فرا روی زندگی و آینده و فردایشان خواهد بودکه "بقیة الله خیرٌ لکم"؛ قدرداني وظيفه ماست و دعاي خير تنها توشه‌اي است كه مي‌توانيم بدرقه راهشان كنيم.

در ادامه قیصر ضمن تبریک به مهندس کفاش رئیس جدید منتخب هیات مدیره، با بیان این نکته که بی‌شک رسیدن به توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی در بخش حمل و نقل در گرو همکاری و مساعی تلاش‌گران در حوزه حمل و نقل می‌باشد و راهی بس طولانی درپیش است؛ اظهار امیدواری کرد که با همکاری و حضور آقای کفاش خلاء حضور دکتر همدانی مرتفع و انشاءالله با مدیریت تعاملی، هوشمندانه و منطقی ایشان و تدبیر و تخصص برادر عزیزم آقای دکتر جعفرپور در معیت اعضاء دیگر هیات مدیره، اتحادیه بتواند موفق‌تر از قبل به خدمت‌رسانی به مردم شریف کشورمان ادامه دهد.

سپس مدیر عامل اتحادیه برای هردو بزرگوار از محضر آفریدگار حکیم، آرزوی بهروزی و توفیق روز افزون در جمیع جهات نمود.

در پایان مهندس کفاش از واحدهای مختلف اتحادیه بازدید نمود و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و اقدامات این اتحادیه قرار گرفت.

تصویر اصلی محتوا