نرخ جدید جریمه های رانندگی ابلاغ شد

نرخ جدید جریمه های رانندگی ابلاغ شد

به گزارش بلاغ، متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیراست: جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 169432/ت46748ک روز 28 آبان 1390 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اصلاح می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 21 دی ماه 1394 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

**حق امتیاز پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه بی سیم تعیین شده

با تصویب هیات وزیران حق امتیاز پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه بی سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی تعیین شد.

هیات وزیران، حق امتیاز پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه بی سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی را تعیین کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ 12 دی ماه 94 برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اطلاعات ابلاغ کرد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

1- حق امتیاز پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه بی سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی به شرح جدول(*)تعیین می شود.

2- مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه ایجاد و بهره برداری از شبکه بی سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی به شرح جدول(*) تعیین می شود.

3- میزان جریمه عدم انجام تعهدات پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه بی سیم به شرح جدول(*)است.

(*)جداول مربوط به بندهای 1، 2 و 3 این مصوبه در پایگاه اطلاع رسانی دولت قابل مشاهده است.

تصویر اصلی محتوا